Coordonarea finală înainte de Exercițiul Noble Jump 2017 (NOJP17)

Data publicării: 
04/28/2017

BUCUREȘTI, România - Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) a organizat în perioada 25-27 aprilie, exercițiul de repetiție a concepției de operație pentru NOJP17.

Activitatea desfășurată în aceste 3 zile a oferit oportunitatea actorilor principali implicați în exercițiu să verifice și să valideze cu succes conceptul de dislocare dezvoltat pe timpul perioadei de planificare.

“Exercițiul NOJP17 se va desfășura în iunie, iar scopul lui este să demonstreze capacitatea NATO de a răspunde provocărilor din mediul de securitate”, a declarat Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Marius Harabagiu. “Este un semn foarte clar al coeziunii Alianței și în același timp a punerii în practică a deciziilor luate în cadrul celor 2 Summituri, din Țara Galilor și Varșovia.”

Comandamentul Aliat Întrunit de la Napoli (JFCNP) a condus procesul de planificare a exercițiului, iar pe timpul execuției NOJP17 va exercita comanda și controlul asupra forțelor participante. HQ MND-SE va conduce procesul de Recepție, Staționare și Continuare a Mișcării elementelor terestre ale Forței Întrunite NATO cu grad ridicat de operativitate (VJTF/L) pentru a asigura dislocarea rapidă și integrală a acestora către destinația finală.

“Miza activității este să aducem toți militarii în siguranță în Cincu și înapoi acasă”, a declarat comandantul HQ MND-SE, general de brigadă Ovidiu Uifăleanu. “În afară de cele 2 Unități de Integrare a Forțelor NATO (NFIU) trebuie menționat faptul că, în regim de parteneriat, forțele românești care se vor instrui integrat în Cincu aparțin Brigăzii Multinaționale de la Craiova."

Exercițiul NOJP17 se va desfășura pe teritoriul Bulgariei, Greciei și României, iar destinația finală a forțelor dislocate din cadrul VJTF va fi Centrul Național de Instruire Întrunită ”Getica” din Cincu. România, în calitate de națiune gazdă a exercițiului va juca un rol foarte important, prin sprijinul acordat planificării și pregătirii în vederea dislocării și redislocării forțelor participante la NOJP17.

La exercițiu vor participa 11 state membre NATO: Albania, Bulgaria, Grecia, Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Spania și Statele Unite ale Americii. De asemenea, din cei aproximativ 4000 de militari implicați în exercițiu, în jur de 1900 reprezintă elementul terestru a VJTF, care vor executa dislocarea utilizând aproximativ 500 de mijloace tehnice.