La sediul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est a avut loc ceremonia de declarare a Capacității Inițiale

Data publicării: 
07/01/2016

BUCUREȘTI, România: Astăzi, 1 iulie 2016, la sediul Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) se desfășoară ceremonia de declarare a Capacității Inițiale (IC) și atingerea capacității finale a Unităților de Integrare a Forțelor NATO (NFIUs) din România și Bulgaria.

În septembrie 2014, la Summit-ul NATO desfășurat în Țara Galilor, membrii Alianței au aprobat Planul de Acțiune pentru Ridicarea Capacității de Reacție a Alianței (RAP), cu scopul de a se adapta și de a face față provocărilor în domeniul securității, atât în limita granițelor NATO, cât și în afara acestora.

„După decizia luată la Summit-ul din Țara Galilor, personalul care încadrează structurile NATO a desfășurat activități complexe, astfel încât toate obiectivele stabilite pentru acest comandament să fie îndeplinite”, a declarat generalul de brigadă Ovidiu Uifăleanu, comandantul HQ MND-SE. "A fost un efort imens, demonstrând cu tărie unitatea Alianței”.

De la ceremonia de activare a comandamentului, 1 decembrie 2015, personalul HQ MND-SE s-a confruntat cu multe provocări pe care a reușit să le depășească, îndeplinind astfel criteriile exigente impuse prin Planul de Implementare. Tot ceea ce s-a realizat până în prezent este rezultatul unui efort comun între structurile de comandă și forțe ale NATO.

"România și-a îndeplinit integral și la termenele stabilite obiectivele asumate, în concordanță cu nivelul de ambiție al Alianței și cu măsurile adoptate în 2014, la Summit-ul din Marea Britanie ", a declarat Dl. Klaus Werner lohannis, Președintele României." România este și va rămâne un aliat credibil şi un pilon de stabilitate şi securitate în regiune."

Fiind primul exercițiu planificat, organizat și executat de comandament,  Dacian Lynx 16 (DALE16), a reprezentat un reper important în atingerea capacității inițiale. Acesta a avut loc în perioada 4 -13 mai 2016, obiectivul fiind acela de a demonstra îndeplinirea cerințelor specifice Capacității Inițiale, în conformitate cu planul de implementare al HQ MND-SE, și de a demonstra capacitatea comandamentului de a exercita comanda și controlul (C2) asupra Unităților de Integrare a Forțelor NATO (NFIUs) din Romania și Bulgaria. De asemenea, în timpul exercițiului DALE16, cele două NFIUs, România și Bulgaria, au confirmat atingerea capacității finale a comandamentelor.

"Exercițiul DALE16, desfășurat doar cu puțin timp în urmă, a oferit comandamentului șansa de a-și demonstra capabilitățile și a dovedit cu succes că este pregătit pentru următorul pas în acest proces ", a declarat amiralul Michelle Howard, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli. Ziua de astăzi reprezintă o piatră de hotar, iar acum începe munca importantă. Alianța se bazează pe aliați ca România. "